Regler

Vi som arrangörer tar inget ansvar för deltagarnas saker. Vi tar heller inget ansvar för om deltagarna vistas i lokalerna under hela arrangemanget eller om de avlägsnar sig. Att ditt barn deltar på konventet är alltså ingen garanti från vår sida för att de faktiskt är där hela tiden.